Zamkomania i III Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry

zamkomania 2010 turniej 5Już po raz trzeci na Górę św. Marcina przybędą rycerze i łucznicy. Wezmą udział w finałowej imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Zamek Tarnowski w ramach piątej edycji programu edukacyjnego „ZAMKOMANIA 2011 – III Tarnowskiego Turnieju o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry, współfinansowanego z budżetu Miasta Tarnowa. W tym roku głównym „bohaterem” Zamkomanii będzie wielki hetman Jan Tarnowski- w maju mija 450 rocznica jego śmierci.

 

Uczcić Hetmana
W 450 rocznicę śmierci wielkiego hetmana Jana Tarnowskiego pragniemy przypomnieć mieszkańcom Tarnowa i nie tylko tę wielką postać, której nasze miasto tak wiele zawdzięcza. Chcemy też zwrócić uwagę mieszkańców na najstarszy w historii miasta zabytek – popadający w coraz większą ruinę zamek Tarnowskich, który w czasach hetmana Jana Tarnowskiego przeżywał swój największy rozkwit.
Podobnie jak w latach poprzednich zamierzamy prowadzić akcję edukacyjną Zamkomania, która w tym roku, 450 lat po śmierci Jana Tarnowskiego, będzie kładła szczególny nacisk na przypomnienie tej wielkiej postaci w historii Tarnowa. W czasie lekcji historycznych oraz ogólnopolskiego zjazdu „Przyszłość zamków w naszych rękach” , który odbędzie się w tarnowskim Ratuszu, z udziałem historyków, konserwatorów zabytków, prawników, przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się ratowaniem zabytków oraz bractw rycerskich przybyłych na III Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry” adresowanych głównie do uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz mieszkańców Tarnowa zainteresowanych historią będziemy omawiać m.in. problemy związane z ochroną zabytków, a w szczególności zamków, przypomnimy postać Jana Tarnowskiego i jego zasługi dla rozwoju Tarnowa i sztuki obronnej, a także pokażemy jak ożywiać ruiny i uczyć żywej historii.
Na zakończenie Zamkomanii proponujemy organizację III Tarnowskiego Turnieju o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry” na ruinach naszego Zamku. To ponadregionalna impreza, na którą zamierzamy zaprosić zaprzyjaźnione bractwa rycerskie i znakomitych łuczników z całego kraju.

Sprzątanie, Hetman i turniej
Kontynuując zapoczątkowaną w 2007 roku akcję ZAMKOMANIA, będącą znakomitą okazją do poznania historii naszego miasta i jego roli w kształtowaniu dziejów Polski i Europy, pragniemy przeprowadzić lekcje historii na ruinach zamku połączone z porządkowaniem tego miejsca. Prezentowane treści oprócz celów promocyjno - edukacyjnych mają sprowokować uczestników do własnych działań twórczych w formie pracy pisemnej a także w formie prac plastycznych i fotograficznych na temat „ Tarnów wielkiego Hetmana Jana Tarnowskiego”.( Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów)
W ramach tegorocznej edycji „Zamkomanii” pragniemy zorganizować na terenie ruin także plener dla uczniów Liceum Plastycznego oraz uczestników pracowni plastycznych naszego miasta i fotografów oraz konkurs na opowiadanie lub wiersz z „Zamkiem i Spytkiem w tle”.
Wielki finał Zamkomanii potrwa w tym roku trzy dni. W pierwszym dniu zaplanowaliśmy wspomniany wyżej ogólnopolski zjazd „Przyszłość zamków w naszych rękach”, któremu towarzyszyć będzie prezentacja najciekawszych prac konkursowych. W pierwszej części zaproszeni konserwatorzy zabytków, historycy, prawnicy, urzędnicy przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się ochroną zabytków, podejmą dyskusję na temat możliwości ochrony i ratowania zabytkowych budowli – zamków i fortyfikacji obronnych, sposobów pozyskiwania funduszy na ten cel i znaczenia dla kultury i promocji regionu. W drugiej części goście zwiedzą Zamek tarnowskich, a także pobliskie zamki ( Czchów, Tropsztyn, Rożnów).
Na zakończenie akcji zaplanowaliśmy „III Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry” połączony ze średniowiecznym piknikiem.
Tradycyjnie już na dawnym przygródku rozbiją swe namioty współcześni uczestnicy turnieju nawiązujący poprzez swoje stroje, styl życia, walki itp. do historii.
W pierwszym dniu turnieju( sobota) rozpoczną się zmagania łuczników i pokazy walk rycerskich. Towarzyszyć im będą warsztaty łucznicze, wikliniarskie, krawieckie, kowalskie, tworzenia biżuterii itp. W drugim dniu ( niedziela) zaplanowaliśmy finałowe turniejowe zmagania . Wszystkie imprezy na zamkowym wzgórzu są otwarte dla mieszkańców miasta i okolic.

Wspólnie ratujmy zamek
Jest to już piąta edycja Zamkomanii i trzecia edycja Tarnowskiego Turnieju o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry. W poprzednich latach rokrocznie w wykładach i akcji porządkowania ruin zamku brało udział kilkaset osób.
W pierwszym turnieju uczestniczyło zaledwie kilkunastu wojów i rycerzy, a ubiegłorocznym już ponad siedemdziesięciu. Bardzo wysoko ocenili organizację imprezy, czego dowodem były liczne wypowiedzi na różnych forach internetowych. Turniej przyciąga zawsze liczne rzesze mieszkańców Tarnowa i okolic
Z góry dziękujemy za wsparcie naszych działań. Dla tych, którzy chcieliby wspomóc finansowo Stowarzyszenie i nasze działania, których ostatecznym celem jest ratowanie zamku, podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłat.
Alior Bank S.A. 34 2490 0005 0000 4500 7855 8029