Zamkomania rozpoczęta

zamkomania 2008 wyklad mRozpoczęła się druga edycja programu edukacyjnego ZAMKOMANIA – „Zamek tarnowski źródłem inspiracji dla naukowców i artystów”.
Program, który jest częścią kompleksowego „Planu rewitalizacji Zamku na Górze Świętego Marcina” opracowało Stowarzyszenie Zamek Tarnowski, a koordynatorem jest jak zawsze aktywne i chętne do pomocy XVI Liceum Ogólnokształcące.Celem programu „Zamkomania” przeznaczonego dla młodzieży tarnowskich szkół średnich jest propagowanie wiedzy historycznej o zabytkach naszego miasta, a szczególnie dziejów Zamku na Górze Świętego Marcina . Odbywa się to w formie multimedialnych wykładów, które poprzedzają dalsze porządkowanie jego ruin.

W czasie pierwszego spotkania ogłoszony został konkurs na prace artystyczne związane z zamkiem. Mogą to być zarówno prace plastyczne, fotografie, prace literackie, makiety itp. Główną nagrodą jest replika średniowiecznego miecza. Rozstrzygnięcie nastąpi 14 czerwca podczas wielkiej imprezy na zamku - obchodów 480 – tej rocznicy pobytu króla Węgier Jana Zapolyi Udział w programie jest bezpłatny. Partnerami akcji są: Tarnowskie Muzeum Okręgowe, Tarnowska Artystyczna Konfraternia oraz ci, na których zawsze można liczyć - Bractwo Rycerskie „Gladii Amici”.
Ogromną pomoc ponownie okazała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która udostępniła salę wykładową. Przy okazji młodzież klas maturalnych mogła poznać ciekawa ofertę edukacyjną stojącej w ścisłych czołówkach rankingów uczelni. Honorowy patronat objął Prezydent miasta Tarnowa, zaś medialny Gazeta Krakowska i oczywiście nasz portal . Będziemy na bieżąco informować o przebiegu akcji. Szkoły średnie zaś zapraszamy do udziału.