Zamkomania 2010 rozpoczęta

zamkomania 2010 wykladRozpoczęła się czwarta edycja projektu edukacyjnego „Zamkomania” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa. Podobnie jak w latach poprzednich organizuje ją  Stowarzyszenie Zamek Tarnowski wspólnie z XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej . W tym roku będzie przebiegała pod hasłem „ 680 lat miasta Tarnowa” . Tegoroczny projekt będzie zorganizowany przy udziale środków Gminy Miasta Tarnowa.
 Pierwszy wykład za nami, przed – kolejne dwa 27 marca oraz 8 kwietnia otwarte dla wszystkich chętnych i ciekawych historii.

W czasie wykładów multimedialnych, które odbędą się jeszcze, z udziałem m.in. dr Krzysztofa Moskala i znakomitego łucznika Bogusława Kary z Tarnowa, który opowie m.in. o tym jak zdobywano zamek tarnowski,  adresowanych głównie do uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz mieszkańców Tarnowa zainteresowanych historią będą omawiane m.in. okoliczności powstania Tarnowa.

- W 680 rocznicę nadania Tarnowowi praw miejskich pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców i turystów  na okoliczności i późniejsze konsekwencje tego decydującego o dalszych losach dziesiątek pokoleń mieszkańców wydarzenia, a także na najstarszy w historii miasta zabytek – popadający w coraz większą ruinę zamek Tarnowskich- wyjaśnia Ewa Kropiowska, prezes Stowarzyszenia Zamek Tarnowski.- Przy okazji chcemy zachęcić turystów do odwiedzenia Tarnowa. Chcemy także zachęcić wszystkich do udziału w konkursach plastycznym, fotograficznym i literackim pod hasłem „ 680 lat Tarnowa z zamkiem i Spytkiem w tle. Nie ma znaczenia wiek czy wykształcenie. Prace zostaną ocenione w kilku kategoriach wiekowych.
W ramach „zamkomanii” zaplanowano także plenery artystyczne, wystawę prac pokonkursowych i na zakończenie IV edycji Zamkomanii organizacje „II Tarnowskiego Turnieju o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa na ruinach naszego Zamku.
- To ponadregionalna impreza, na którą zamierzamy zaprosić zaprzyjaźnione bractwa rycerskie z kraju i być może gości zagranicznych – informuje prezes Stowarzyszenia.-  Oprócz  turniejowej promocji ruin Zamku, najstarszego zabytku miasta -  często niesłusznie pomijanego w przewodnikach ze względu na zły stan zachowania , przewidujemy promocje marki Tarnów poprzez eksponowanie dorobku naukowego i artystycznego osób pasjonujących się historią naszego miasta
- Będzie to w tym roku impreza dwudniowa- informuje Ewa Kropiowska.-  W pierwszym dniu ( sobota) odbędą się warsztaty głównie dla bractw rycerskich – m.in.łucznicze, krawieckie, tworzenia biżuterii,  kulinarne, fotograficzne przy udziale Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego i pierwsze rozgrywki turniejowe i pokazy walk. W drugim dniu ( niedziela) zaplanowaliśmy kolejne turniejowe zmagania otwarte dla mieszkańców miasta i okolic, którym towarzyszył będzie średniowieczny piknik.

Podobnie jak w latach poprzednich współorganizatorem „Zamkomanii” i koordynatorem jest XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej. Szkoły i osoby zainteresowane udziałem w wykładach i późniejszych etapach projektu, powinny kontaktować się z tą szkołą tel 14, 6889055