Zamkomania po raz trzeci

zamkomania 2008 zapolya m2Stowarzyszenie Zamek Tarnowski wraz z XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej  zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej edycji programu edukacyjnego „ZAMKOMANIA” pod honorowym patronatem prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały.
Celem programu adresowanego głównie do młodzieży szkół średnich, ale także tych wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic , którym nie są obojętne losy tarnowskich zabytków, a zwłaszcza najstarszego – ruin zamku na górze św, Marcina, jest propagowanie wiedzy historycznej o naszym mieście ze szczególnym naciskiem na losy zamku, a także zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę pilnych prac przy ratowaniu pozostałości tej budowli.
W dwóch poprzednich edycjach uczestniczyło kilka tysięcy młodych ludzi, a także wielu mieszkańców miasta.

Efektem było wysprzątane – niestety nie na długo- wzgórze zamkowe. Był tez piknik dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka, a na zakończenie wielki finał- historyczne widowisko z udziałem bractw rycerskich w międzynarodowym składzie z okazji 480 rocznicy pobytu króla węgierskiego Jana Zapolyi na zamku tarnowskim.
Organizujemy po raz kolejny tę akcję mimo toczącego się sporu o sprawy własnościowe. Liczymy, że władzom  oraz obecnym i byłym właścicielom uda się  szybko osiągnąć porozumienie i zamek formalnie stanie się własnością miasta i jego mieszkańców. Póki co stoimy na stanowisku, że niezależnie od sytuacji prawnej  należy robić wszystko, by powstrzymać postępujący w szybkim tempie proces niszczenia ruin spowodowany przede wszystkim przez tych, którzy licznie odwiedzają to miejsce, wspinają się na mury  zaśmiecając smutną pozostałość dawnej świetności lub co gorsze jeżdżą po ruinach.
Zamek to świadectwo naszej historii i naszego stosunku do tradycji. Zadbana budowla może być miejscem docelowym dla wielu turystów i powodem do dumy tarnowian.

Posiadamy zgodę obecnego właściciela – spółki Castle Development na prowadzenie na terenie zamku akcji zarówno sprzątania jak i planowanych w ramach programu imprez .
Pierwszy etap programu obejmuje dwa multimedialne wykłady historyczne w dniach 27 marca i 17 kwietnia w godz. 10-13, w auli PWSZ w Tarnowie,  które poprowadzi dr Krzysztof Moskal, autor min. Książki o zamku tarnowskim „ In Castro Nostro Tarnoviensi”, z udziałem tarnowskiego Bractwa Rycerskiego Gladii Amici . Do udziału w wykładach zapraszamy przede wszystkim młodzież szkół średnich, ale także wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o historii Tarnowa i pomóc w ocaleniu najstarszej budowli.
W drugim etapie, w maju  młodzież, która brała udział w wykładach będzie uczestniczyła w pracach porządkowych na ruinach zamku. Na zakończenie najbardziej aktywni zostaną zaproszeni na piknik na zamku z okazji Dnia Dziecka . Finałem na być spotkanie na zamku rycerzy z bractw rycerskich w ramach I Tarnowskiego Turnieju Rycerskiego.