Projekt ZAMKOMANIA

zamkomania zajawka 1ZAMKOMANIA- to wielowątkowy program edukacyjny zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Zamek Tarnowski w 2007 roku adresowany głównie do uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz mieszkańców Tarnowa zainteresowanych historią.
W ramach różnych działań członkowie Stowarzyszenia starają się  omawiać m.in. problemy związane z ochroną zabytków, a w szczególności zamków, przypominają postaci dawnych włodarzy Tarnowa: m.in.  Spicymira Leliwity, wielkiego Hetmana Jana Amora Tarnowskiego, i innych panów na zamku tarnowskim oraz ich znamienitych gości. Pokazują jak można w ciekawy sposób ożywiać ruiny i uczyć żywej historii.

Na Zamkomanię składają się wykłady, porządkowanie ruin tarnowskiego zamku, konkursy, wystawy, a także co najbardziej atrakcyjne dla mieszkańców – zapoczątkowany w 2009 roku Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry.
 To ponadregionalna impreza, na którą przybywają  zaprzyjaźnione bractwa rycerskie z Polski i Ukrainy oraz przedstawiciele ginących rzemiosł: bednarz, kowal, wikliniarz, płatnerz, mincerz, piekarz- nawiązujący swym rzemiosłem do historii tego miejsca.zamkomania zajawka 2
Goście – wojowie, rycerze, dwórki i pacholęta śpią jak przed wiekami na przygródku – dolnym zamku – jako, że po zabudowaniach, gdzie przed wiekami nocowali goście nic nie pozostało – jedynie pusty plac, za schronienie służą im ich własne historyczne namioty.  
Doświadczenie pokazuje, że dzięki naszej akcji wielu mieszkańców miasta po raz pierwszy miało okazję do poznania w interesującej formie historii tego miejsca i uczestniczenia w turnieju rycerskim.
 Chcemy, by dzięki naszej akcji „ZAMKOMANIA” usłyszeli o roli zamku Tarnowskich w historii Polski, odczuli potrzebę zwiedzania zabytków,  nauczyli się właściwego korzystania z dóbr kultury.
Prezentowane treści oprócz celów promocyjno - edukacyjnych mają sprowokować uczestników do własnych działań twórczych w formie prac pisemnej , plastycznych i fotograficznych.
Turniej stanowiący Wielki finał Zamkomanii trwa zawsze dwa dni i odbywa się z założenia w drugi weekend czerwca. Wszystkie imprezy na zamkowym wzgórzu są otwarte dla mieszkańców miasta i okolic.

Partnerzy

  • PW Karabela Małopolska

Patroni medialni

  • PW Karabela Małopolska