Znów ożywimy ruiny

plakat 2015 poziom poprawnyStowarzyszenie Zamek Tarnowski zaprasza do udziału w dziewiątej edycji programu edukacyjnego „ZAMKOMANIA 2015 – VII Tarnowskiego Turnieju o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry” w dniach 13-14 czerwca pod honorowym patronatem  prezydenta Tarnowa- Romana Ciepieli, starosty powiatu tarnowskiego  Romana Łucarza i Stanisława Sorysa wicemarszałka województwa małopolskiego. W tym roku głównymi „bohaterami” Zamkomanii będą Spycimir Leliwita- założyciel Tarnowa i jeden z najwybitniejszych Tarnowian hetman Jan Amor Tarnowski.

W rocznicę lokacji
685 lat temu Tarnów otrzymał prawa miejskie. Z tej okazji pragniemy przypomnieć mieszkańcom Tarnowa i nie tylko historię naszego miasta ze szczególnym naciskiem na  wielkie postaci związane z zamkiem na Górze św. Marcina, którym nasze miasto tak wiele zawdzięcza.  
Przy okazji chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na  najstarszy w historii miasta zabytek – popadający w coraz większą ruinę zamek Tarnowskich.
Podobnie jak w latach poprzednich zamierzamy prowadzić akcję edukacyjną ZAMKOMANIA, która w tym roku będzie kładła szczególny nacisk na przypomnienie historii Tarnowa. Także w czasie lekcji historycznych oraz  bractw rycerskich przybyłych na VII Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry”  adresowanych głównie do uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz mieszkańców Tarnowa zainteresowanych historią będziemy omawiać m.in. problemy związane z ochroną zabytków, a w szczególności zamków, przypomnimy postać Spicymira Leliwity i Jana Amora Tarnowskiego  a także pokażemy jak ożywiać ruiny i uczyć żywej historii.
 Tradycyjnie już na zakończenie Zamkomanii Stowarzyszenie Zamek Tarnowski zaprasza na VII Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry”  na ruinach naszego Zamku. To ponadregionalna impreza, na którą zamierzamy zaprosić zaprzyjaźnione bractwa rycerskie z Polski i Ukrainy oraz przedstawicieli ginących rzemiosł: bednarza, kowala, wikliniarza, płatnerza, mincerza., kaletnika, tkaczkę.
 Oprócz uczczenia dwóch ważnych postaci historytcznych,  turniejowej promocji ruin Zamku / najstarszego zabytku miasta -  często niesłusznie pomijanego w przewodnikach ze względu na zły stan zachowania / przewidujemy promocje marki Tarnów poprzez eksponowanie dorobku naukowego i artystycznego osób pasjonujących się historią naszego miasta.
Doświadczenie pokazuje, że dzięki naszej akcji wielu mieszkańców miasta po raz pierwszy miało okazję do poznania w interesującej formie historii tego miejsca i uczestniczenia w turnieju rycerskim.
 Chcemy, by dzięki naszej akcji „ZAMKOMANIA” usłyszeli o roli zamku Tarnowskich w historii Polski, odczuli potrzebę zwiedzania zabytków,  nauczyli się właściwego korzystania z dóbr kultury.
Lekcje, porządki i zabawa
Kontynuując  zapoczątkowaną  w 2007 roku akcję ZAMKOMANIA, będącą znakomitą okazją do poznania historii naszego miasta  i jego roli w  kształtowaniu dziejów Polski i Europy, pragniemy przeprowadzić lekcje historii na ruinach zamku połączone z porządkowaniem tego miejsca.  Prezentowane treści oprócz celów promocyjno - edukacyjnych mają sprowokować uczestników do własnych działań twórczych w formie prac pisemnej , plastycznych i fotograficznych.
W ramach tegorocznej edycji „Zamkomanii” pragniemy zorganizować na terenie ruin także plener dla uczniów Liceum Plastycznego oraz uczestników pracowni plastycznych naszego miasta i fotografów i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wielki finał Zamkomanii potrwa w tym roku dwa dni. Na zakończenie akcji zaplanowaliśmy „VII Tarnowski Turniej o Grzywnę Władyki z Marcińskiej Góry” połączony ze średniowiecznym piknikiem. W pierwszym dniu turnieju( sobota) rozpoczną się zmagania łuczników i pokazy walk rycerskich. Towarzyszyć im będą warsztaty łucznicze, wikliniarskie, krawieckie, kowalskie, tworzenia biżuterii itp. W drugim dniu ( niedziela) zaplanowaliśmy finałowe  turniejowe zmagania . Wszystkie imprezy na zamkowym wzgórzu są otwarte dla mieszkańców miasta i okolic.

Partnerzy

  • PW Karabela Małopolska

Patroni medialni

  • PW Karabela Małopolska